08/19 2557

ทดสอบครั้งที่3

 ข่าวสอบราคา : เครื่องติตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล

โรงพยาบาลโนนดินแดง มีความประสงค์สอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล ๑ รายการ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,ooo.oo บาท

 

คุณสมบัติเครื่องกระตุกหัวใจ from nirutnon
Adv from nirutnon
Powered by Bullraider.com