06/19 2557

ข่าวสอบราคาตู้เย็นเก็บเลือดTTTTT (4)

ข่าวสอบราคา : ตู้เย็นเก็บเลือด

โรงพยาบาลโนนดินแดง มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 

 

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ตู้เย็นเก็บเลือด from nirutnon
Powered by Bullraider.com