08/19 2557

ข่าวสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์

ข่าวสอบราคา : ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ

โรงพยาบาลโนนดินแดง มีความประสงค์สอบราคาชุ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท

 

 

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๕ รายการ from nirutnon
Powered by Bullraider.com