08/19 2557

ข่าวสอบราคาเครื่องตรวจและฯ

 ข่าวสอบราคา : เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ

โรงพยาบาลโนนดินแดง มีความประสงค์สอบราคาชุ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ ๑ รายการ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๓๐.๑๔ บาท

 

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์Ekg from nirutnon
Powered by Bullraider.com