12/27 2561

ประกาศระบบผลิตไฟฟ้า

ประกาศระบบผลิดไฟฟ้าโซล่าเซล

โรงพยาบาลโนนดินแดง  กลุ่มงานอำนวยการ  โดย. คุณณิชญา กองศักดิ์ ติดต่อสอบถามละเอียด เพิ่มเติม โทร. 044 6060247 ต่อ 104

 

Prakad from nirutnon
Powered by Bullraider.com