12/27 2561

ประกาศเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้า

ประกาศเผยแพร่ระบบผลิดไฟฟ้าโซล่าเซล

โรงพยาบาลโนนดินแดง  กลุ่มงานอำนวยการ  โดย. คุณณิชญา กองศักดิ์ ติดต่อสอบถามละเอียด เพิ่มเติม โทร. 044 6060247 ต่อ 104

 

Planelect from nirutnon
Powered by Bullraider.com